Bringing Creativity & Ideas to Life

Latest News

W pierwszej połowie tego roku prawie 1,7 tys. cudzoziemców złożyło wniosek o przyznanie statusu uchodźcy. Ze statystyk Urzędu do Spraw Cudzoziemców wiadomo, że najczęściej o ochronę  międzynarodową starali się Białorusini. A wszystkie decyzje wydane w sprawie ochrony od sierpnia ubiegłego roku były rozpatrzone pozytywnie dla Białorusinów.

Z danych Urzędu do Spraw Cudzoziemców wynika ,że liczba wniosków o przyznanie ochrony międzynarodowej w pierwszym półroczu była o ok. 27 % wyższa w porównaniu do tego okresu w 2020 r.  Najwięcej wniosków uchodźczych złożyli obywatele: Białorusi – 667 osób, Rosji – 465 osób, Afganistanu – 140 osób, Ukrainy – 112 osób oraz Turcji – 50 osób”

Ochrona międzynarodowa (poprzez statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej) jest przyznawana osobom, które w swoim ojczystym kraju są prześladowane, grozi im utrata zdrowia lub życia. Każdy z takich wniosków rozpatrywany jest indywidualnie

W pierwszej połowie tego  roku decyzje o przyznaniu ochrony międzynarodowej w Polsce otrzymało 391 cudzoziemców, z czego 282 to obywatele Białorusi. W przypadku Obywateli Białorusi wszystkie osoby które złożyły wniosek spowodowany złym traktowaniem zostały rozpatrzone pozytywnie. Decyzje otrzymało też 48 obywateli Rosji, w przypadku których uznawalność to 12 %, a 25 obywateli Turcji.

W czasie trwania procedur uchodźczych Urząd do Spraw Cudzoziemców daje obcokrajowcom możliwość korzystania z pomocy socjalnej takiej jak: wyżywienie, zakwaterowanie, opieka medyczna. W ramach wsparcia obcokrajowcy mogą też korzystać z zajęć edukacyjnych np. uczyć się języka polskiego . To osoba starająca się o międzynarodową ochronę w Polsce decyduje czy chce przebywać w ośrodku pomocy czy utrzymywała się samodzielnie poza ośrodkiem ze środków otrzymanych ze wsparcia urzędu.

Leave a Comment

Wyszukaj usługi lub artykuły