fbpx

LEASING PRACOWNIKÓW Z UKRAINY

 

 

Leasing pracowników z Ukrainy to coraz częściej praktykowana forma zatrudnienia. Polega ona na wynajmie pracowników przez naszą firmę na rzecz innego przedsiębiorcy. Możliwość  takiego zatrudnienia to dobre rozwiązanie, szczególnie jeżeli biznes ma charakter sezonowy lub dotyczy realizacji jednorazowego, konkretnego projektu. Coraz więcej branż korzysta z takiego rozwiązania, gdyż niesie ono za sobą duże korzyści.

HBCS Sp. Z O.O. oferuje zatrudnienie pracowników m.in. z: Ukrainy, Białorusi. Minimum formalności 1 dokument. Kompleksowa usługa od A do Z. 

Leasing pracowniczy różni się od pracy tymczasowej przede wszystkim tym, że pracodawcą w jego przypadku staje się firma, z którą pracownik nawiązuje stosunek pracy na określony czas, a nie macierzysta agencja pracy tymczasowej. Dzięki temu wynajmując od nas Ukraińskich pracowników nasi Klienci pozyskują wykwalifikowanego, sprawdzonego pracownika z dużym doświadczeniem, który w wyniku zawarcia porozumienia między stronami zobowiązuje się do pełnienia określonych obowiązków w wyznaczonym okresie. Przez okres jego wynajmu stosunek pracy z naszą firmą przyjmuje formę urlopu bezpłatnego, który jest wliczany do stażu pracy.

Klient zawiera z pracownikiem umowę o pracę, co daje pracownikowi wszystkie prawa jakie przysługują mu zgodnie z kodeksem pracy tj. urlop czy zwolnienie chorobowe.

Znajdujemy pracowników spełniających oczekiwania naszych Klientów, odpowiadając na coraz większe zapotrzebowanie rynku.

Bardzo popularnym rozwiązaniem wśród polskich pracodawców stał się Leasing pracowników z Ukrainy. Przedsiębiorcy coraz chętniej wynajmują pracowników od innych firm, gdyż niesie to za sobą obopólne korzyści. Cały proces -bardzo brzydko mówiąc –wynajmu pracownika odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy dwoma firmami, w, której zawarte są wszelkie warunki leasingu pracowników. Umowa określa przede wszystkim czas, na jaki pracownik zostanie wypożyczony, tygodniową ilość godzin do przepracowania, ilość dni urlopu wypoczynkowego, zakres obowiązków mu powierzonych no i oczywiście wysokość wynagrodzenia, jakie otrzyma . Poza tym oczywiście może ona określać inne warunki, zaakceptowane przez obydwie strony. Leasing pracowników z Ukrainy, unormowany jest zarówno przez prawo polskie, jak i międzynarodowe, dlatego więc proces ten kontrolowany jest przez instytucje państwowe.

Leasing zdecydowanie zmniejsza koszty zatrudnienia, a w sytuacji nagromadzenia się zleceń, umożliwia szybkie zwiększenie liczby przeszkolonych pracowników posiadających niezbędne doświadczenie. Przeciwdziała także sytuacji nagromadzenia się liczby zatrudnionych, a co za tym idzie pracownicy nie są zwalniani po zakończeniu sezonu prac. Decydując się na leasing pracowników, nie trzeba także podpisywać z pracownikiem umowy cywilno-prawnej, gdyż w dalszym ciągu jest pracownikiem drugiego przedsiębiorstwa pomimo tego, że wykonuje on obowiązki w naszej firmie.

Leasing pracowników z Ukrainy pozwala na jednorazowe wykonanie danego zlecania, zastąpić innego pracownika, który w tym czasie jest na urlopie czy też zwolnieniu chorobowym, uzupełnić braki kadrowe, czy też wykonywać obowiązki, których lokalni pracownicy nie mogą realizować z powodu braku odpowiednich szkoleń czy kursów.

Pracownicy z Ukrainy bardzo chętnie podejmują pracę w Polsce, praktycznie w każdej branży i dziedzinie przemysłu. Cechują się oni sumiennością, chęcią do pracy, umiejętnością pracy z polskimi pracownikami, a także sporą elastycznością. Sporo wyższe zarobki jeszcze bardziej zachęcają do przyjazdu oraz wykonywania pracy na terenie Polski. A nasze rodzime firmy coraz odważniej i chętniej nawiązują umowy dotyczące leasingu pracowników z firmami Ukraińskimi. Bardzo często do pracy w Polsce przyjeżdżają wysoko kwalifikowani pracownicy, którzy przy swoim doświadczeniu są bardzo doceniani przez nasze firmy. Oczywiście przed podjęciem pracy każdy pracownik z Ukrainy musi przejść badania lekarskie,

    “Nie płacę Ci za godzinę. Płacę za wartość jaką dodajesz do tej godziny.”
    Jim Rohn (1930 – 2009) – amerykański pisarz i przedsiębiorca.

    Współpraca Się Opłaca!

    Wyślij do Nas e-mail, by otrzymywać oferty pracy.

    pl_PLPolish