Bringing Creativity & Ideas to Life

Latest News

W 2023 roku zatrudnienie pracowników z Ukrainy jest coraz bardziej popularne. Jak zatem zatrudnić Ukraińca w Polsce? Czy lepszym rozwiązaniem jest umowa o pracę, czy może outsourcing kadr i płac w agencji? W tym artykule postaramy się odpowiedzieć na te pytania, poruszając kluczowe aspekty związane z zatrudnianiem Ukraińców.

1. Jak zatrudnić Ukraińca w 2023?

Zatrudnienie pracowników z Ukrainy, może odbyć się za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej lub na własną rękę. Korzystanie z usług agencji pracy to często łatwiejsze i szybsze rozwiązanie, które pozwala na uniknięcie formalności związanych z działem HR.

2. Co trzeba zrobić, aby zatrudnić Ukraińca?

Aby zatrudnić Ukraińca, należy zgłosić taką chęć do biura pośrednictwa pracy. Specjalista ds. personalnych będzie w stanie udzielić wsparcia w procesie rekrutacji i zatrudnienia.

3. Jakie dokumenty potrzebuję Ukrainiec do pracy w Polsce?

Ukrainiec, aby legalnie pracować w Polsce, potrzebuje zezwolenia na pracę, paszportu oraz ewentualnie karty pobytu. W przypadku zatrudnienia przez agencję pracy tymczasowej, to ona zajmuje się załatwieniem niezbędnych dokumentów.

4. Jak zatrudnić pracowników z Ukrainy, którzy mają kartę pobytu?

W przypadku Ukraińca z kartą pobytu, zatrudnienie może odbyć się na podstawie umowy o pracę. Wówczas pracodawca zgłasza zatrudnienie cudzoziemca do właściwych organów.

5. Czy trzeba zgłaszać zatrudnienie Ukraińca?

Tak, zgłoszenie zatrudnienia Ukraińca jest obowiązkowe. Dział HR powinien zgłosić zatrudnienie do Państwowej Inspekcji Pracy oraz odpowiednich urzędów skarbowych.

6. Na jaki okres można zatrudnić Ukraińca?

Okres zatrudnienia Ukraińca może być różny, w zależności od potrzeb pracodawcy oraz możliwości pracownika. Praca tymczasowa może trwać kilka tygodni, natomiast umowa o pracę może być zawarta na czas określony lub nieokreślony.

7. Jakie ulgi za zatrudnienie Ukraińca?

Zatrudnienie cudzoziemca może wiązać się z ulgami podatkowymi, szczególnie jeśli współpracujemy z agencją pracy tymczasowej. Warto zasięgnąć informacji w działach HR BP lub u specjalistów ds. personalnych, aby dowiedzieć się o możliwych korzyściach finansowych.

8. Zatrudnienie pracowników z Ukrainy na umowę o pracę, a podatek

W przypadku zatrudnienia obcokrajowca na umowę o pracę, pracodawca ma obowiązek odprowadzania podatków oraz składek na ubezpieczenia społeczne. Warto jednak sprawdzić, czy nie przysługują nam ulgi podatkowe związane z zatrudnieniem cudzoziemca.

9. Czy pracodawca dostaje pieniądze za zatrudnienie Ukraińca?

Bezpośrednio pracodawca nie otrzymuje środków za zatrudnienie Ukraińca, jednak korzystanie z usług agencji pracy tymczasowej może wiązać się z obniżeniem kosztów zatrudnienia. Ponadto, możliwe ulgi podatkowe mogą przyczynić się do zmniejszenia kosztów związanych z zatrudnieniem obcokrajowców.

Podsumowanie

Zatrudnienie Ukraińca na umowę o pracę czy outsourcing kadr i płac w agencji to kwestia indywidualnych preferencji i potrzeb każdego pracodawcy. Ważne jest jednak, aby pamiętać o obowiązkach wynikających z zatrudnienia cudzoziemca, takich jak zgłoszenie zatrudnienia do odpowiednich instytucji czy odprowadzenie podatków. Wybierając współpracę z agencją pracy tymczasowej, warto zwrócić uwagę na ich doświadczenie oraz referencje. Ostatecznie, podejmując decyzję o zatrudnieniu pracowników z Ukrainy, warto wziąć pod uwagę zarówno aspekty prawne, jak i korzyści finansowe płynące z tego rodzaju współpracy.

Wyszukaj usługi lub artykuły